Category Filozofia

0 PRZYCZYNOWOSCI I KONIECZNOŚCI W PRZYHODZIE CZ. II

Feuerbach uznaje zatem obiektywną prawidłowość w przyrodzie, przyczynowość obiektywną, którą tylko w przybliżeniu wiernie odbijają przedstawienia ludzkie o porządku, prawie itd. Uznanie obiektywnej prawidłowości przyrody pozostaje u Feuerbacha w nierozerwalnym związku z uznaniem obiektywnej rzeczywistości świata zewnętrznego, przedmiotów ciał, rzeczy odbijanych przez naszą świadomość. Poglądy Feuerbacha są konsekwentnie materialistyczne. Wszelkie natomiast inne poglądy, ściślej mówiąc, wszelką inną linię filozoficzną w zagadnieniu przyczynowości – negowanie obiektywnej prawidłowości, przyczynowości, konieczności w przyrodzie zalicza Feuerbach słusznie do kierunku fideistycznego. Jest to bowiem w samej rzeczy jasne, że subiektywistyczna linia w zagadnieniu przyczynowości, wywodzenie porządku i konieczności w przyrodzie nie z obiektywnego świata zewnętrznego, lecz ze świadomości, z rozumu, z logiki itp. nie tylko odrywa rozum ludzki od przyrody, nie tylko przeciwstawia ten pierwszy owej drugiej, ale czyni przyrodę częścią rozumu, miast traktować rozum jako cząstkę przyrody. Subiektywistyczna linia w zagadnieniu przy- czynowości jest filozoficznym idealizmem (do którego odmian należą też teorie przyczynowości Hume’a i Kanta), tzn. mniej lub bardziej osłabionym, rozwodnionym fideizmem. Uznanie obiektywnej prawidłowości przyrody i w przybliżeniu wiernego odbijania się tej prawidłowości w głowie ludzkiej jest materializmem.

czytaj więcej

Prawo patentowe jest nieodzowne

Prawo patentowe ma każdy kraj. Takie przepisy regulują sposób zastrzegania praw autorskich do wynalazków, czyli patentów. Dzięki takim regulacjom prawnym nie dochodzi do kradzieży własności intelektualnej. Wysoka jakość prawa patentowego jest faktem. W Polsce zastrzega się rocznie wiele patentów. To ważna kwestia dla każdego klienta. Najważniejsza sprawa na świecie. Dzisiaj prawo patentowe to na pewno podstawa, a klienci doceniają jego wysoką wartość. Prawo patentowe muszą znać pracownicy, a klienci zastrzegają różnorodne rzeczy. Urzędy patentowe pracują solidnie oraz zastrzegają różnorodne wynalazki. Dzięki temu wiele osób może cieszyć się prawami do cennych wynalazków...

czytaj więcej

Simon LeVay i jego praca

Jednym z zachowań, które ulegają odwróceniu u gryzoni ze zmienioną płcią jest pociąg płciowy: samice, którym podawano męskie hormony usiłują wspinać się na inne samice. Samce ze zmienioną płcią przyjmują pozycję z „lordozą”, która mówi samcom „podejdź i zainteresuj się mną”. Jeśli uwzględni się, że u tych zwierząt, u których występują także zmiany w anatomii mózgu, następuje odwrócenie zachowania, uprawnione wydają się rozważania, czy homoseksualiści i lesbijki również mają dające się zmierzyć różnice w budowie mózgu.

czytaj więcej

Upadek Babilonu stał się ratunkiem dla Żydów

W elicie politycznej wewnętrznie rozdartej Babilonii nie było zgody co do strategii wobec Persów. Gubernator Gobryas przeszedł na stronę wroga. Do pierwszej bitwy doszło nad Tygrysem i armia babilońska została rozgromiona ponosząc klęskę. Wycofała się do stolicy, którą wojska Cyrusa szybko obiegły i pokonały. Zachował się znamienny napis upamiętniający to zwycięstwo: „Wszyscy ludzie Babilonu, cała kraina Sumer i Akkad, razem z możnymi i wielkorządcami, ugięli się przede mną, całując mi nogi i ciesząc się z mego panowania”.

czytaj więcej

Zbroja

Gdy dziecko zaczyna jeść, musi też coś odkładać w postaci tkanki tłuszczowej na przyszłość. Noworodki nie jedzą zbyt dużo przez pierwszych parę dni, muszą je więc przeżyć na tłuszczyku, który zgromadziły wcześniej, przebywając w macicy. Poza tym tłuszcz chroni je przed zimnem. Biała tkanka tłuszczowa, którą znamy najlepiej, jest warstwą izolującą, taką jak tłuszcz wielorybi, dzięki któremu te ssaki i morsy trzymają się ciepło w Arktyce. Brązowa tkanka tłuszczowa, o której była mowa w rozdziale 3, także utrzymuje ciepło. Ten rodzaj tkanki jest wyposażony w przetworniki energii, zwane mito- chondriami, które umożliwiają kaloriom zgromadzonym w tłuszczu natychmiastowe przekształcenie się w ciepło. Biały tłuszcz jest na ogół odprowadzany do innych komórek, aby w nich zamieniał energię w ciepło. Brązowy tłuszcz ogrzewa zwierzęta zasypiające na zimę. Płód dość wcześnie, bo już mniej więcej w osiemnastym tygodniu ciąży, zaczyna w niektórych miejscach gromadzić brązowy tłuszcz.

czytaj więcej

Życie wewnątrz

Jeśli dziecko słyszy, czuje i widzi przed urodzeniem, jak wygląda jego życie w przytulnym łóżku wodnym? Wzrok, który często bywa naczelnym zmysłem ludzi w świecie pona- talnym, nie jest tak istotny przed urodzeniem. Do macicy przenika bowiem bardzo mało światła, a to, które przedostaje się przez napiętą skórę brzucha, wygląda tak, jakby się w ciemnym pokoju przystawiło latarkę do skóry pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym. Przechodzące przez nią światło jest przyćmione i czerwonawe i nie ma z niego żadnego pożytku przy rozpoznawaniu cech. Ale jest zauważalne. Pię- ciomiesięczny płód odwraca główkę od silnego światła, które skieruje się przez skórę brzucha do macicy.

czytaj więcej

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych i szanse

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych daje nowe szanse. Różnie toczą się ludzkie losy – czasami nie udaje się w terminie skończyć szkoły średniej. Wtedy pojawia się liceum dla dorosłych, czyli szkoła dająca wiedzę, umiejętności oraz życiowe szanse. Wiele osób dba o ukończenie tego rodzaju szkoły, a później ma szansę ukończyć szkołę policealną lub studia. Na pewno warto dbać o dobrej klasy szkolenia, bo one są bardzo ważne. Niejedna osoba ma zamiar skończyć szkołę wysokiej jakości, potrzebną i celową. Jest to istotne działanie. Warto o tym pamiętać. Liceum dla dorosłych to bardzo ważna sprawa. I to jest najważniejsza wiedza – bez matury dzisiaj wykształcenie nie jest pełne. Ludzie o tym wiedzą i dlatego nawet w późniejszym wieku decydują się na zdobywanie matury. Dobra matura to podstawa...

czytaj więcej

Gdzie należy szukać fundamentu poznania, a gdzie nie?

Ale w formule Newtona prawidłowość ruchów gwiazd została doprowadzona do takiej prostoty i przy tym uniwersalności, jakiej tamci nawet nie przeczuwali. Nauka może w swym ujęciu świata wykraczać poza stan dzisiejszy w kierunku, którego nawet jeszcze nie przeczuwamy. Będzie to jednak mogła uczynić tylko stosownie do tych samych podstawowych praw naukowego poznania, które dotąd wyznaczały jej drogę i których coraz ściślejszemu i szerszemu przestrzeganiu przyrodoznawstwo zawdzięcza wprawdzie nie ostateczne twierdzenie o budowie Universum, ale, co donioślejsze, pewny bieg postępu poznania w nieskończoność.

czytaj więcej

Gdzie należy szukać fundamentu poznania, a gdzie nie? cz. II

Oczywiste jednak, że we wszystkich czasach, a także i dzisiaj, wśród wielu filozofujących występuje dążenie silniejsze, aniżeli dążenie do ścisłej nauki, do bezwarunkowo wytrzymującej wszelkie próby prawdy. Chce się za wszelką cenę dotrzeć do celu – iw tym dopatruje się różnicy między filozofią i nauką. Chce się pewności, nie samej tylko pewności wiecznego posuwania się naprzód, która zawiera w sobie również przykrą pewność, iż nie osiągnęło się celu i że nie można go nigdy osiągnąć. Pragnie się pewności osiągniętego lub przynajmniej osiągalnego celu: pragnie się pewności nie coraz to lepszego poznania, lecz zupełnego bytu. Chce się nauki, metody, ale tylko jako środków. O drogi poznania troszczyła się filozofia zawsze, stale też „myślała o myśleniu”, ale po to tylko, by dotrzeć do bytu. Posuwanie się w nieskończoność może być rzeczą nauki pozytywnej, odpowiadać jej swoistości i dlatego też mogłaby ona na tym poprzestać. Wymogi filozofii (powiada się) są daleko szersze, wykraczają poza naukę. Takie właśnie nastroje są obecnie bardzo rozpowszechnione. Tworzą one choćby niewypowiedziane, utajone podłoże trudnego inaczej do wyjaśnienia oporu wobec „krytycznej” tylko filozofii. Otwarcie wyrażają się one rozmaicie w coraz głośniej podnoszonym wołaniu o nową „metafizykę” – lub choćby o odświeżenie którejś starej, nazywanej wedle Arystotelesa, Świętego Tomasza czy też Hegla.

czytaj więcej

Energia – czystym symbolem

Stąd też właśnie wynikło takie oryginalne zjawisko, że uczeń Ostwalda, Bogdanów, zostawszy uczniem Macha, zarzucać zaczął Ostwaldowi nie to, że nie obstaje on konsekwentnie przy materiali- stycznym poglądzie na energię, lecz to, że za dopuszczalny uważa (a czasem nawet bierze za pod- stawą) materialistyczny pogląd na energią. Materialiści krytykują Ostwalda za to, że popada w idealizm, że usiłuje pogodzić materializm z idealizmem. Bogdanów krytykuje Ostwalda ze stanowiska idealistycznego: …Wroga atomizmowi, ale poza tym bardzo pokrewna dawnemu materializmowi energetyka Ostwalda – pisze w r. 1906 – wzbudziła we mnie najgorętszą sympatię. Rychło jednak zauważyłem w jego filozofii przyrody poważną sprzeczność: podkreślając wielokrotnie czysto metodologiczne znaczenie pojęcia: „energia”, sam w mnóstwie przypadków nie umie dochować wierności takiemu na nią poglądowi. Z czystego symbolu stosunków wzajemnych między faktami doświadczenia, energia raz po raz przekształca się u niego w substancję doświadczenia, w «materię świata»…” (Emp. ks. III, str. XVI-XVII).

czytaj więcej