Upadek Babilonu stał się ratunkiem dla Żydów

W elicie politycznej wewnętrznie rozdartej Babilonii nie było zgody co do strategii wobec Persów. Gubernator Gobryas przeszedł na stronę wroga. Do pierwszej bitwy doszło nad Tygrysem i armia babilońska została rozgromiona ponosząc klęskę. Wycofała się do stolicy, którą wojska Cyrusa szybko obiegły i pokonały. Zachował się znamienny napis upamiętniający to zwycięstwo: „Wszyscy ludzie Babilonu, cała kraina Sumer i Akkad, razem z możnymi i wielkorządcami, ugięli się przede mną, całując mi nogi i ciesząc się z mego panowania”.

czytaj więcej

Wizje odnośnie III wojny światowej – kontynuacja

W lipcu 1959 r. zmarł Alois Irlmayer, jasnowidz z Freilassing w Bawarii. Pozostawił po sobie przepowiednię o jakże wymownej treści: „Wojna odbędzie się, w dacie jej wybuchu będą znajdowały się dwie ósemki i jedna dziewiątka (…) Dwóch mężczyzn zamorduje jakąś ważną osobistość. Może to się wydarzyć na Bałkanach lub na Bliskim Wschodzie. I to będzie oznaczało początek wojny. Walki potrwają trzy dni albo trzy tygodnie. Rozpoczną się one od Złotego Miasta. (…) Atakujący wróg musi się udać na północ, skąd nie będzie już odwrotu. Zamknijcie szczelnie okna i drzwi i nie wychodźcie na dwór. Mieszkanie będzie można oświetlać tylko świecami. Na dworze wszystko będzie zatrute, tak woda jak i pożywienie. Śmierć w postaci pyłu będzie krążyła dookoła. Ciemności ukażą się na niebie. Umrze więcej ludzi, niż podczas ostatnich dwóch wojen. Wszystkich wezmą do wojska, tak młodych, jak i starych, lecz nie będą oni już musieli walczyć. Ostatnia bitwa odbędzie się w Kolonii nad Renem.

czytaj więcej

Wizje w życiu świętych

Wizje mogą być dwojakiego rodzaju i dotyczyć Boga i życia nadprzyrodzonego oraz pozagrobowego, bądź też dotyczyć wydarzeń przeszłych i przyszłych w świecie doczesnym. Święci miewali dwojakiego rodzaju wizje: nadprzyrodzone i naturalne Szczególnym rodzajem jasnowidzenia są sny prorocze, przez które Bóg przemawiał do człowieka. Sny takie zapisane są w Starym Testamencie (sen Jakuba, króla Salomona, Nabuchodonozc- ra) i Ewangeliach (sen Józefa, ostrzeżenie we śnie magów ze Wschodu).

czytaj więcej

Zbroja

Gdy dziecko zaczyna jeść, musi też coś odkładać w postaci tkanki tłuszczowej na przyszłość. Noworodki nie jedzą zbyt dużo przez pierwszych parę dni, muszą je więc przeżyć na tłuszczyku, który zgromadziły wcześniej, przebywając w macicy. Poza tym tłuszcz chroni je przed zimnem. Biała tkanka tłuszczowa, którą znamy najlepiej, jest warstwą izolującą, taką jak tłuszcz wielorybi, dzięki któremu te ssaki i morsy trzymają się ciepło w Arktyce. Brązowa tkanka tłuszczowa, o której była mowa w rozdziale 3, także utrzymuje ciepło. Ten rodzaj tkanki jest wyposażony w przetworniki energii, zwane mito- chondriami, które umożliwiają kaloriom zgromadzonym w tłuszczu natychmiastowe przekształcenie się w ciepło. Biały tłuszcz jest na ogół odprowadzany do innych komórek, aby w nich zamieniał energię w ciepło. Brązowy tłuszcz ogrzewa zwierzęta zasypiające na zimę. Płód dość wcześnie, bo już mniej więcej w osiemnastym tygodniu ciąży, zaczyna w niektórych miejscach gromadzić brązowy tłuszcz.

czytaj więcej

Życie jest ucztą

Żwawa egzystencja nie narodzonego dziecka obejmuje jeszcze jedną nieoczekiwaną czynność – jedzenie. Oczywiście, dieta płodu jest z konieczności płynna, nikt nie donosi mu pizzy, ale jest on prawdziwym żarłokiem. W ostatnim trymestrze pochłania codziennie do 750 ml otaczającego go płynu owodni, to jest około jednej trzeciej tego, ile waży jego ciało przy urodzeniu. Jest to tak, jakby ważący 65 kg dorosły wypijał około 19 litrów napoju Gatorade. Część połykanego płynu przechodzi do organizmu matki przez pępowinę, inna część jest po prostu wysiusiana z powrotem do worka owodniowego.

czytaj więcej

Życie wewnątrz

Jeśli dziecko słyszy, czuje i widzi przed urodzeniem, jak wygląda jego życie w przytulnym łóżku wodnym? Wzrok, który często bywa naczelnym zmysłem ludzi w świecie pona- talnym, nie jest tak istotny przed urodzeniem. Do macicy przenika bowiem bardzo mało światła, a to, które przedostaje się przez napiętą skórę brzucha, wygląda tak, jakby się w ciemnym pokoju przystawiło latarkę do skóry pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym. Przechodzące przez nią światło jest przyćmione i czerwonawe i nie ma z niego żadnego pożytku przy rozpoznawaniu cech. Ale jest zauważalne. Pię- ciomiesięczny płód odwraca główkę od silnego światła, które skieruje się przez skórę brzucha do macicy.

czytaj więcej

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych i szanse

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych daje nowe szanse. Różnie toczą się ludzkie losy – czasami nie udaje się w terminie skończyć szkoły średniej. Wtedy pojawia się liceum dla dorosłych, czyli szkoła dająca wiedzę, umiejętności oraz życiowe szanse. Wiele osób dba o ukończenie tego rodzaju szkoły, a później ma szansę ukończyć szkołę policealną lub studia. Na pewno warto dbać o dobrej klasy szkolenia, bo one są bardzo ważne. Niejedna osoba ma zamiar skończyć szkołę wysokiej jakości, potrzebną i celową. Jest to istotne działanie. Warto o tym pamiętać. Liceum dla dorosłych to bardzo ważna sprawa. I to jest najważniejsza wiedza – bez matury dzisiaj wykształcenie nie jest pełne. Ludzie o tym wiedzą i dlatego nawet w późniejszym wieku decydują się na zdobywanie matury. Dobra matura to podstawa...

czytaj więcej

LIKWIDACJA DUALIZMU MYŚLI I BYTU CZ. II

Poznanie skierowane ku przedmiotowi to pewien system, mniej lub więcej zwarty. Wtedy właściwie nie mówimy o poznaniu, gdyż mówiąc tak, nazywając je jednym słowem, kierujemy się ku jego jedności, ku subiektowi: wtedy jest ono dla nas czymś subiektywnym. Jeśli zaś kieruje się ku przedmiotowi, to jest obiektem, jest właściwie samym obiektem, jest przyrodą, jest pewnym określonym porządkiem, pewną jednolitością w wielości – jest właściwie samą obiektywną rzeczywistością, rządzoną określonymi prawidłowościami.

czytaj więcej

Lenin jako filozof – ciąg dalszy

Być może jest to o wiele łatwiejsze niż wspomniane poprzednio zadanie historyka filozofii. Gdy ten musi ogarnąć całość dzieła w pełnej jego złożoności, dokonać pełnej jego logicznej i historycznej analizy oraz swoistej re-syntezy, tu wolno postąpić inaczej. Można pozwolić sobie na wybranie z bogatej i różnorodnej całości jednego tylko lub kilku ściśle związanych ze sobą zagadnień i im poświęcić całą uwagę.

czytaj więcej

Gdzie należy szukać fundamentu poznania, a gdzie nie?

Ale w formule Newtona prawidłowość ruchów gwiazd została doprowadzona do takiej prostoty i przy tym uniwersalności, jakiej tamci nawet nie przeczuwali. Nauka może w swym ujęciu świata wykraczać poza stan dzisiejszy w kierunku, którego nawet jeszcze nie przeczuwamy. Będzie to jednak mogła uczynić tylko stosownie do tych samych podstawowych praw naukowego poznania, które dotąd wyznaczały jej drogę i których coraz ściślejszemu i szerszemu przestrzeganiu przyrodoznawstwo zawdzięcza wprawdzie nie ostateczne twierdzenie o budowie Universum, ale, co donioślejsze, pewny bieg postępu poznania w nieskończoność.

czytaj więcej