Filozofia materialistyczna

Ustosunkowanie się do wszystkich tych zarzutów stanowiło i zawsze stanowi dla zwolenników światopoglądu materialistycznego nader istotne zadanie. Wymaga to przede wszystkim wyraźnego sprecyzowania treści, jaką materializm wkłada w tezę o materialności świata.

czytaj więcej